YoYoNews Shu Takada x FUTURE BOYZ at the World Yo-yo Contest!