YoYoNews Daiju Okamura & Tsukasa Takatsu Join OneDrop